Omgevingsvergunning bronbemaling Hogekant 2 Voortkapel

 

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 4 maart 2019
  • OMV_2019020363 en OMV/2019/0010/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding van Katrijn Mariƫn over de ingebruikname van een bronbemaling voor de bouw van een woning (Vlaremrubriek 53.2.2.a, klasse 3). De bronbemaling heeft een debiet van maximaal 20 kubieke meter per uur en loost in de gracht. Het betrokken perceel heeft als adres Hogekant 2 in Voortkapel en als kadastrale ligging 1A528K.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70