Omgevingsvergunning bronbemaling Kolveniersstraat 8 bus 2 Tongerlo

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 30 juli 2018

Het college van burgemeester en schepenen nam op 30/7/2018 akte van de melding voor de exploitatie van een bronbemaling nodig voor het bouwen van een eengezinswoning (Rubriek 53.2.2°a, klasse 3), op perceel afdeling 2A250E gelegen langs Kolveniersstraat 8 bus 2 in Tongerlo.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70