Omgevingsvergunning bronbemaling Koning Leopoldlaan 59 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 3 december 2018
  • OMV_2018134739 en OMV/2018/0057/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding over het plaatsen van een bronbemaling voor de aanleg van een kelder op een diepte van maximum 4 meter en een debiet van 30 000 kubieke meter per jaar. Het betrokken perceel heeft als adres Koning Leopoldlaan 59 Westerlo en als kadastrale ligging 1B756P.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70