Omgevingsvergunning bronbemaling Mechelsestraat 90 Oosterwijk

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 3
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2018

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding van Filterco nv voor de exploitatie van een bronbemaling voor het aanleggen van een zwembad. Het gaat over het perceel grond in de Mechelsestraat 90 in Oosterwijk met als kadastrale ligging 2C51C.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70