Omgevingsvergunning bronbemaling Olenseweg 149 Voortkapel

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2018
  • OMV_2018148672 en OMV/2018/0058/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding van MI Consulting over het plaatsen van een bronbemaling voor het uitgraven van een kelder voor de bouw van een nieuwbouwwoning gedurende maximum 8 weken aan maximum 10 kubieke meter per uur (totaal 13440 kubieke meter op een diepte van maximum 4 meter. Het betrokken perceel heeft als adres Olenseweg 149 Voortkapel en als kadastrale ligging 1A904Z2.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70