Omgevingsvergunning bronbemaling Oude Zoerlebaan 28 Heultje

 

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 6 mei 2019
  • OMV_2019057121 en OMV/2019/0025/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding van Ronny Meyen voor het plaatsen van een bronbemaling voor de aanleg van een zwembad (klasse 3, Vlaremrubriek 53.2.2.a). Het betrokken perceel heeft als adres Oude Zoerlebaan 28 in Heultje en als kadastrale ligging 1E554G.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70