Omgevingsvergunning bronbemaling Stippelberg 170 Heultje

 

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 28 januari 2019
  • OMV_2019004781 en OMV/2019/0001/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding over de ingebruikname van een bronbemaling voor het oprichten van een eengezinswoning met kelder, na het slopen van de bestaande woning (klasse 3). De betrokken percelen hebben als adres Stippelberg 170 in Heultje en als kadastrale ligging 1D325-03H en 1D325N.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70