Omgevingsvergunning bronbemaling Vlasland 16 Zoerle-Parwijs

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 3
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2018

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding voor de exploitatie van een bronbemaling voor het bouwen van een eensgezinswoning. Het gaat over het perceel grond in Vlasland 16 in Zoerle-Parwijs met als kadastrale ligging 3A23G.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70