Omgevingsvergunning bronbemaling Voorteinde 39 Tongerlo

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 30 juli 2018

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding om een bronbemaling te plaatsen. Het gaat over een terrein met als adres Voorteinde 39 in Tongerlo en met als kadastrale gegevens 2F354T2.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70