Omgevingsvergunning bronbemaling Wolfakker 13 Oevel

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 3
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 29 maart 2018

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding van Sofie Duerinckx voor de exploitatie van een bronbemaling voor het bouwen van een woning. Het gaat over het perceel grond in Wolfakker 13 in Oevel met als kadastrale ligging 4A448A.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70