Omgevingsvergunning droogzuiging aan Sportpark De Beeltjens Kasteelpark 6 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 19 november 2018
  • OMV_2018131848 en OMV/2018/0055/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding over het plaatsen van een tijdelijke droogzuiging. De droogzuiging dient om de grondwaterstand te verlagen zodat er 8 regenwaterputten van 20 000 liter geplaatst kunnen worden aan Sportpark De Beeltjens met als adres Kasteelpark 6 in Westerlo en als kadastrale ligging 1B883D.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60