Omgevingsvergunning droogzuiging Drie Engelenstraat 6 Tongerlo

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten klasse 3
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 19 november 2018
  • OMV_2018125295 en OMV/2018/0053/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding over het plaatsen van een droogzuiging aan Drie Engelenstraat 6 in Tongerlo met als kadastrale ligging 2E82-2H.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60