Omgevingsvergunning eengezinswoning Boerenkrijglaan 84 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30 juli 2018
  • OMV_2018050169 en OMV/2018/0075

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen bebouwing waarbij de bestaande achterbouw wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe aanbouw en voor het inrichten van een kapsalon op de benedenverdieping. Het betrokken perceel heeft als adres Boerenkrijglaan 84 in Westerlo en als kadastrale ligging 1B293W2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60