Omgevingsvergunning exploitatie garage Gravin de Merodestraat 73 Heultje

 

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 25 maart 2019
  • OMV_2019025015 en OMV/2019/0012/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding van Garage Jelle Van Noten voor de exploitatie van een standaardgarage met twee hefbruggen, de opslag van 1200 liter mazout, de opslag van 2060 liter smeerolie in een tank van 1400 liter en 660 liter in losse vaten, de opslag van 3 x 60 liter flessengas en een luchtcompressor van 5 kW (tweede indiening, klasse 3). Het betrokken perceel heeft als adres Gravin de Merodestraat 73 in Heultje en als kadastrale ligging 1D945T.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70