Omgevingsvergunning gasopslag Oude Zoerlebaan 32 Heultje

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 3
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2018

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding voor de opslag van 984 liter propaan en butaan in gasflessen voor de verkoop aan particulieren. Het gaat over het bedrijf in de Oude Zoerlebaan 32 in Heultje met als kadastrale ligging 1E277E.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70