Omgevingsvergunning gastank Sint-Siardusstraat 17 Tongerlo

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 14 januari 2019
  • OMV_2018152908 en OMV/2018/0060/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding over de ingebruikname van een ondergrondse gastank van 2400 liter (Vlaremrubriek 17.1.2.2.1). Het betrokken perceel heeft als adres Sint-Siardusstraat 17 in Tongerlo en als kadastrale ligging 2F103C.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70