Omgevingsvergunning gebruik propaangastank Bijstraat 76 Oosterwijk

 

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 18 april 2019
  • OMV_2019036640 en OMV/2019/0017/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding van Robert Jozef Boogers voor het gebruik van een bovengrondse propaangastank van 1600 liter (klasse 3, Vlaremrubriek 17.1.2.2.1). Het betrokken perceel heeft als adres Bijstraat 76 in Oosterwijk en als kadastrale ligging 2C225K.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70