Omgevingsvergunning gebruik propaangastank Gravin de Merodestraat 125 Heultje

 

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 25 maart 2019
  • OMV_2019025038 en OMV/2019/0013/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding van Koen Tas voor het gebruik van een bovengrondse propaangastank van 1600 liter (klasse 3). Het betrokken perceel heeft als adres Gravin de Merodestraat 125 in Heultje en als kadastrale ligging 1D794T.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70