Omgevingsvergunning groepswoningbouwproject achter Vijfhuizenstraat 9 Zoerle-Parwijs

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 januari 2019
  • OMV_2018065218 en OMV/2018/0122

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan TOPS@Home voor het realiseren van een groepswoningbouwproject met tien woongelegenheden en de aanleg van een wegenis na het slopen van een bestaande stal. Het betrokken perceel heeft als adres achter Vijfhuizenstraat 9 in Zoerle-Parwijs en als kadastrale ligging 3A42D.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60