Omgevingsvergunning groepswoningbouwproject Leistraat 16-34 Tongerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 april 2019
  • OMV_2018154273 en OMV/2018/0241

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan het Vosselaars Bouwbedrijf voor de bouw van een groepswoningbouwproject met tien woningen in halfopen bebouwing en de bijhorende tuinbergingen en carports. De betrokken percelen hebben als adres Leistraat 16-34 in Tongerlo en als kadastrale ligging 2E26D, 2E27C en 2E28W.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60