Omgevingsvergunning grondwaterwinning Agfa Gevaert August Cannaertsstraat 119-121 Heultje

 

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten
  • Beslissing van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 augustus 2018
  • OMV_2018045769 en OMV/2018/0063

De provincie Antwerpen heeft een vergunning afgeleverd aan chemisch bedrijf Agfa Gevaert uit de August Cannaertsstraat 125 in Heultje. Het bedrijf mag verder een grondwaterwinning exploiteren en aanpassen op haar terreinen in de August Cannaertsstraat 119-121 in Heultje met als kadastrale gegevens 1D1079X2, 1D1079Y3, 1D1079Z, 1D1088C, 1D1088H, 1D1088N, 1D1088P, 1D1089/2C, 1D1127/8A2, 1D1127/8Z, 1D1071E, 1D1072/2G, 1D1079A4, 1D1079C3, 1D1079D3, 1D1079E3, 1D1079G3, 1D1079H2, 1D1079L3, 1D1079P2, 1D1079W2, 1D1079W3 en 1D1079X.

De vergunning bestaat voortaan uit een grondwaterwinning bij een chemisch bedrijf, bestaande uit drie boorputten op respectievelijk 161, 160 en 150 meter met een maximaal opgepompt debiet van 414 kubieke meter per dag en 57000 kubieke meter per jaar. De vergunning wordt geweigerd voor grondwaterwinning met een debiet groter dan 57000 kubieke meter per jaar. (Vlaremrubriek 53.8.3).

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70