Omgevingsvergunning heraanleg oprijlaan en middenplein domein Beddermolen Molenwijk 74 Tongerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 augustus 2018
  • OMV_2018038359 en OMV/2018/0046

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd aan vzw Kempens Landschap voor het verwijderen van de bestaande halfverharding en de aanleg van een koffer voor het opnieuw aanleggen van de oprijlaan en het middenplein van domein Beddermolen. De betrokken percelen hebben als adres Molenwijk 74 in Tongerlo en als kadastrale ligging 2E232C, 2E233A, 2E234D, 2E235B en 2E237D.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60