Omgevingsvergunning hernieuwing Toro Europe Nijverheidsstraat 5 Oevel

 

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten klasse 2
  • Beslissing door het college van burgemeester en schepenen van 20 mei 2019
  • OMV_2019023734 en OMV/2019/0032

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning verleend aan Toro Europe voor het hernieuwen en aanpassen van het logistieke distributiecentrum (klasse 2, Vlaremrubrieken 3.4.1.a, 6.4.1, 12.2.1, 12.3.2, 15.1.2, 15.2, 15.4.1, 16.3.1.1, 17.4, 23.3.1.c, 29.5.2.1.a en 43.1.1.a). Het betrokken perceel heeft als adres Nijverheidsstraat 5 in Oevel en als kadastrale ligging 4B203S2. Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70