Omgevingsvergunning kappen 19 bomen bij DAF Trucks Van Doornelaan 1 Oevel

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 april 2018
  • OMV_2018011975 en OMV/2018/0008

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd aan DAF Trucks Vlaanderen voor het kappen van 19 hoogstambomen. De bomen staan op percelen in de Van Doornelaan 1 in Oevel met als kadastrale ligging 4C177A, 4C179A, 4C180B, 4C186K, 4C186M, 4C189D, 4C189E, 4C197C, 4C204G2, 4C204R2 en 4C204S2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60