Omgevingsvergunning kappen twee beuken Koning Leopoldlaan 86A-F Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 augustus 2018
  • OMV_2018054954 en OMV/2018/0072

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het kappen van twee hoogstammige beukenbomen. De betrokken percelen hebben als adres Koning Leopoldlaan 86, 86A, 86B, 86C, 86D, 86E en 86F in Westerlo en als kadastrale ligging 1B803X.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60