Omgevingsvergunning kapping twee populieren Jaak Lemmenslaan 12 Zoerle-Parwijs

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 april 2019
  • OMV_2019011257 en OMV/2019/0014

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Vrije Basisschool De Springplank voor het kappen van twee populieren aan de school. Het betrokken perceel heeft als adres Jaak Lemmenslaan 12 in Zoerle-Parwijs en als kadastrale ligging 3A122S.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60