Omgevingsvergunning kapping zes hoogstambomen Molenstraat Heultje

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 april 2019
  • OMV_2019005557 en OMV/2019/0006

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Irma Peeters voor het kappen van vijf acacia's en 1 eik. Het betrokken perceel heeft als adres Molenstraat (zonder nummer) in Heultje en als kadastrale ligging 1D863B.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60