Omgevingsvergunning landbouwbedrijf Hamsterstraat Ilsestraat Oosterwijk

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten
  • Beslissing door de deputatie van de provincie Antwerpen op 9 mei 2019
  • OMV_2019000798 en OMV/2019/0018

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft een omgevingsvergunning verleend voor de nieuwbouw van een loods, de verdere exploitatie en aanpassing van rundveebedrijf van Bert en Wim Wouters onder de voorwaarden bepaald in het besluit.

  • stedenbouwkundige handelingen: de afbraak van gebouwen (schuur, rundveestal), de bouw van een loods, de bouw van een afdak aan de rundveestal, de aanleg van erfverhardingen, de aanleg van een infiltratiezone en het plaatsen van sleufsilo’s
  • het verder exploiteren en veranderen van het rundveebedrijf zodat het voortaan bestaat uit de opslag van 1260 liter oliën op lekbakken (herrubricering conform de CLP-verordening en uitbreiding met 960 liter - Vlaremrubriek 6.4.1), een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang (herrubricering conform de CLP-verordening - Vlaremrubriek 6.5.1), stalplaatsen voor 393 runderen (224 melkkoeien, 81 runderen van 1 of 2 jaar en 88 runderen jonger dan 1 jaar (verplaatsing - Vlaremrubriek 9.4.3.c.2), stalplaatsen voor 20 bedrijfsvoertuigen (verplaatsing - Vlaremrubriek 15.1.1), een melkkoelinstallatie met een totaal geïnstalleerd vermogen van 10 kW (uitbreiding met 5 kW - Vlaremrubriek 16.3.1.1), de opslag van 4,082 ton diesel in een bovengrondse dubbelwandige tank van 4900 liter (herrubricering conform de CLP-verordening, verplaatsing - Vlaremrubriek 17.3.2.1.1.1.b), de opslag van 1294,50 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (uitbreiding met 1085 liter - Vlaremrubriek 17.4), de opslag van 500 kubieke meter hooi en stro in een lokaal (uitbreiding met 100 kubieke meter en verplaatsing - Vlaremrubriek 19.6.2.c), de opslag van 3760 kubieke meter mest bestaande uit 3435 kubieke meter drijfmest en 325 kubieke meter vaste mest (vermindering met 807 kubieke meter -Vlaremrubriek 28.2.c.1), de opslag van 15,45 ton melk (uitbreiding met 8,25 ton - Vlaremrubriek 45.4.e.1), de opslag van 4548 kubieke meter groenvoeders en krachtvoeders (uitbreiding met 1548 kubieke meter - Vlaremrubriek 45.14.3) en een grondwaterwinning met een maximaal debiet van 525 kubieke meter per dag en 21800 kubieke meter per jaar (uitbreiding grondwaterwinning 2 met 5000 kubieke meter per jaar - Vlaremrubriek 53.8.2) bestaande uit grondwaterwinning 1 op een diepte van 192 meter met een debiet van 25 kubieke meter per dag en 6800 kubieke meter per jaar en grondwaterwinning 2 op een diepte van 34 meter met een debiet van 500 kubieke meter per dag en 15000 kubieke meter per jaar.

De betrokken percelen hebben als adres Hamsterstraat 3 en Ilsestraat 77 in Oosterwijk en als kadastrale ligging 2B523F, 2B523H, 2B5253K en 2B526M. Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70