Omgevingsvergunning LV Janssens Heidestraat 51 Oevel

 

 • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten
 • Beslissing door de deputatie van de provincie Antwerpen op 17 januari 2019
 • OMV_2018102860 en OMV/2018/0185

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft een omgevingsvergunning verleend voor de verdere exploitatie en aanpassing van rundveebedrijf LV Janssens (inrichtingsnummer 20180517-0133) onder de voorwaarden bepaald in het besluit:

stedenbouwkundige handelingen

 • aanleg van bijkomende verhardingen
 • aanleg van een nieuwe sleufsilo
 • de bouw van een nieuwe melk- en jongveestal
 • de aanleg van een infiltratiezone

en het verder exploiteren en veranderen door uitbreiding, wijziging en toevoeging van perceel 4C147D van het rundveebedrijf, zodat dit voortaan bestaat uit:

 • stallen met plaatsen voor 685 runderen waarvan 420 melkkoeien, 56 andere runderen, 128 stuks jongvee van 1-2 jaar en 81 stuks jongvee van minder dan 1 jaar (dit is een uitbreiding met 294 runderen en reorganisatie - Vlaremrubriek 9.4.3.c.2)
 • een melkkoeltank met een geïnstalleerde drijfkracht van 15 kW (Vlaremrubriek 16.3.1.1)
 • de opslag van 200 kubieke meter stro in een lokaal (Vlaremrubriek 19.6.2.a)
 • de opslag van 9665 kubieke meter mest waarvan 9165 kubieke meter drijfmest en 500 kubieke meter vaste mest (uitbreiding met 4215 kubieke meter mest –Vlaremrubriek 28.2.c.2)
 • de opslag van 16,48 ton melk (Vlaremrubriek 45.4.e.1)
 • de opslag van 4850 kubieke meter groenvoeders (uitbreiding met 3500 kubieke meter - Vlaremrubriek 45.14.3)
 • een grondwaterwinning met een diepte van 80 meter en een opgepompt debiet van maximum 50 kubieke meter per dag en 11708 kubieke meter per jaar (uitbreiding met 3958 kubieke meter per jaar - Vlaremrubriek 53.8.2)

De betrokken percelen hebben als adres Heidestraat 51 in Oevel en als kadastrale ligging 4C147D, 4C147G, 4C147T, 4C147V, 4C147X en 4C148B. Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70