Omgevingsvergunning Magazijnen Hendrickx en Zonen Fabriekstraat 17 Heultje

 • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 1
 • Beslissing van de deputatie van de provincie Antwerpen van 26 april 2018

De provincie Antwerpen heeft een vergunning afgeleverd aan de nv Magazijnen Hendrickx en Zonen uit de Fabriekstraat 17 in Heultje. De aanvraag gaat over het verder exploiteren, de actualisatie van rubrieken naar aanleiding van de CLP-verordening en het veranderen door uitbreiding en wijziging van een op- en overslagbedrijf, zodat het voortaan omvat:

 • de opslag van 1932 liter oliën in vaten - vermindering met 200 liter reinigingsproducten en 564 liter oliën - Vlaremrubriek 6.4.1
 • een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang - Vlaremrubriek 6.5.1
 • 4 transfo’s met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 100 kVA, 200 kVA en 2x 630 kVA - uitbreiding met 1 transfo van 630 kVA - Vlaremrubriek 12.2.2
 • 20 accumulatoren met een geïnstalleerd totaal vermogen van 76,1 kW - uitbreiding met 50 kW - Vlaremrubriek 12.3.2
 • stalplaatsen voor 180 bedrijfsvoertuigen - uitbreiding met 73 plaatsen - Vlaremrubriek 15.1.2
 • een compressor van 2,2 kW en 11 airco’s van samen 122,58 kW - totaal geïnstalleerde drijfkracht 124,78 kW- uitbreiding - Vlaremrubriek 16.3.1.1
 • 2 verdeelinstallaties voor LPG - Vlaremrubriek 16.4.1
 • opslag van 9900 liter LPG in 2 tanks van elk 4950 liter - Vlaremrubrieken 17.1.2.2.2 en 17.2.2 - met naam genoemde stof 18
 • opslag van 62,199 ton stookolie (GHS02, categorie 3) in 13 bovengrondse houders - Vlaremrubriek 17.2.2 - met naam genoemde stof 34 – Vlaremrubriek 17.3.2.1.1.2
 • opslag van 1100 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen - vermindering met 1000 liter - Vlaremrubriek 17.4
 • opslag van maximaal 5000 ton gevaarlijke vaste stoffen in eenheidsverpakkingen in opslaghal O waarvan maximaal 5.000 ton gevaarlijke producten die onder de Seveso-richtlijn vallen - uitbreiding – Vlaremrubriek 17.2.2 - waarvan maximaal 2000 ton categorie P8 (oxiderende stoffen), 5000 ton categorie E1 (gevaar voor aquatisch milieu, acuut 1 of chronisch 1), 5000 ton categorie E2 (gevaar voor aquatisch milieu, chronisch 2), 2000 ton ammoniumnitraat (met naam genoemde stof 2) en 2000 ton kaliumnitraat (met naam genoemde stof 6), 2000 ton oxiderende stoffen (GHS03) - Vlaremrubriek 17.3.3.3, 5000 ton bijtende stoffen (GHS05) - Vlaremrubriek 17.3.4.3, 5000 ton schadelijke stoffen (GHS07) - Vlaremrubriek 17.3.6.3.a, 5000 ton gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08) - Vlaremrubriek 17.3.7.3, 5000 ton stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (GHS09) - Vlaremrubriek 17.3.8.3, opslag van 700 m³ houten paletten in open lucht - verplaatsing van 1260 m³ naar een lokaal - Vlaremrubriek 19.6.1.b, opslag van 1260 m³ houten paletten in een lokaal - verplaatsing van 1260 m³ naar een lokaal - Vlaremrubriek 19.6.1.c, opslag van 1070 ton kunststoffen in een lokaal - wijziging door verplaatsing - Vlaremrubriek 23.3.1.c, opslag van 5000 ton meststoffen - uitbreiding met 3000 ton - Vlaremrubriek 28.1.f.2, een zandstraalinstallatie met een vermogen van 25 kW - Vlaremrubriek 29.5.4.1.a
 • opslag van 70 ton tabak - uitbreiding - Vlaremrubriek 40.2
 • opslag van 602,5 ton textiel - wijziging door verplaatsing - Vlaremrubriek 41.5
 • 12 stookinstallaties met een totaal thermisch vermogen van 7674,4 kW - uitbreiding met 2.763,4 kW - Vlaremrubriek 43.1.3
 • opslag 670 ton producten van dierlijke oorsprong, bestaande uit 60 ton melkpoeder en 610 ton dierlijke vetten - uitbreiding - Vlaremrubriek 45.4.e.2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70