Omgevingsvergunning mestkalverenbedrijf Pottatenhuizen 28 Tongerlo

 

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten klasse 1
  • Beslissing van de deputatie van de provincie Antwerpen van 27 juni 2019
  • OMV_2018152148 en OMV/2019/0050

De provincie Antwerpen heeft een vergunning afgeleverd aan Alfons Van Bylen voor de uitbreiding van een grondwaterwinning. Het mestkalverenbedrijf mag haar activiteiten uitbreiden op de terreinen in Pottatenhuizen 28 in Tongerlo met als kadastrale gegevens 2D74B, 2D74H, 2D74K en 2D74L.

De vergunning wordt aangevuld met een uitbreiding met 3,084 ton mazout en een herrubricering conform de CLP-verordening tot een totale opslag van 6,414 ton mazout in twee bovengrondse houders van respectievelijk 5000 liter en 2700 liter (Vlaremrubriek 17.3.2.1.1.1.b) en een uitbreiding van het debiet van de grondwaterwinning op een diepte van 190 meter met 12 kubieke meter per dag en 2.362 kubieke meter per jaar tot een totaal debiet van 17 kubieke meter per dag en 4.362 kubieke meter per jaar (Vlaremrubriek 53.8.1.b).

De aanvraag leidt tot de volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten

  • Stalling van maximum 10 voertuigen (Vlaremrubriek 15.1.1)
  • 780 vleeskalveren (Vlaremrubriek 9.4.2.c.2)
  • Opslag van 7700 liter (6414 ton) mazout in bovengrondse houders van 5000 en 2700 liter (Vlaremrubriek 17.3.2.1.1.1.b)
  • Opslag van 1619 kubieke meter mengmest (Vlaremrubriek 28.2.c.1)
  • Grondwaterwinning met een debiet van 4362 kubieke meter per jaar en 17 kubieke meter per dag (Vlaremrubriek 53.8.1.b)
  • 1 verdeelslang (Vlaremrubriek 6.5.1)

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70