Omgevingsvergunning mobiele breekinstallatie Lammendries Oevel

 

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 4 maart 2019
  • OMV_2019018043 en OMV/2019/0007/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding van Grondwerken Johan Millon Pelgrims voor het project VLP Westerlo voor het gebruik van een mobiele breekinstallatie voor het mechanisch behandelen van het sloopafval dat ter plaatse ontstaat (klasse 3, Vlaremrubriek 2.2.2.h). Het betrokken perceel heeft als adres Lammendries (zonder nummer) in Oevel en als kadastrale ligging 4A179M3.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70