Omgevingsvergunning mobiele breekinstallatie Van Doornelaan 1 Oevel

 

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 27 mei 2019
  • OMV_2019060572 en OMV/2019/0028/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding van Recom Ham Breekwerf en Betoncentrale voor het plaatsen van een mobiele breekinstallatie voor het mechanisch behandelen van het sloopafval dat ter plaatse ontstaat (klasse 3, Vlaremrubriek 2.2.h). Het betrokken perceel heeft als adres Van Doornelaan 1 in Oevel en als kadastrale ligging 4C189D en 4C204R2.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70