Omgevingsvergunning omvorming deel woning naar zorgwoning Kloosterstraat 10 Voortkapel

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 mei 2019
  • OMV_2019060626 en OMV/2019/0027/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Josephus Van Eynde voor het omvormen van een gedeelte van een bestaande woning tot een zorgwoning. Het betrokken perceel heeft als adres Kloosterstraat 10 in Voortkapel en als kadastrale ligging 1A407E2.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60