Omgevingsvergunning omvorming woning Gravin de Merodestraat 76 Heultje

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 april 2019
  • OMV_2019009387 en OMV/2019/0010

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Paul Daems voor het omvormen van een bestaande tweegezinswoning tot een eengezinswoning met bijhorend kapsalon. Het betrokken perceel heeft als adres Gravin de Merodestraat 76 in Heultje en als kadastrale ligging 1D973V.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60