Omgevingsvergunning ondergrondse gasopslag Ilse Velden 17 Oosterwijk

 

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 29 april 2019
  • OMV_2019047508 en OMV/2019/0020/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding van Michiel Cornelis voor het gebruik van een ondergrondse propaangastank van 2750 liter (klasse 3, Vlaremrubriek 17.1.2.2.1). Het betrokken perceel heeft als adres Ilse Velden 17 in Oosterwijk en als kadastrale ligging 2C123Z.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving milieu gemeentehuis
milieu@westerlo.be en 014 53 91 70