Omgevingsvergunning ondergrondse propaantank De Wijk 46 Zoerle-Parwijs

  • Omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten klasse 3
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 5 november 2018
  • OMV_2018125295 en OMV/2018/0053/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding over het plaatsen van een ondergrondse propaangastank van 2950 liter (Vlaremrubriek 17.1.2.2.1. Het adres van de installatie is De Wijk 46 in Zoerle-Parwijs en heeft als kadastrale ligging 3D257E.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving milieu op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60