Omgevingsvergunning ontbossing perceel grond Blauwvoetstraat Oevel

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 december 2018
  • OMV_2018094356 en OMV/2018/0151

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het ontbossen van een perceel grond in woongebied. Het betrokken perceel heeft als adres Blauwvoetstraat in Oevel en als kadastrale ligging 4A184L.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60