Omgevingsvergunning oprichting aanbouw met plat dak na sloop veranda Arthur Sterckxstraat 7 Westerlo

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Aktename door het college van burgemeester en schepenen van 15 oktober 2018
  • OMV_2018117231 en OMV/2018/0050/MD

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van een melding voor het oprichten van een aanbouw met plat dak tegen een bestaande woning na het slopen van een bestaande veranda. Het betrokken perceel heeft als adres Arthur Sterckxstraat 7 Westerlo en als kadastrale ligging 1B286D3 en 1B286M3.

Je kan de aktename nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60