Omgevingsvergunning oprichting autobergplaats Ilsestraat 57 Oosterwijk

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 oktober 2018
  • OMV_201872851 en OMV/2018/0121

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een autobergplaats met tuinberging tegen de rechterperceelgrens. Het betrokken perceel heeft als adres Ilsestraat 57 in Oosterwijk en als kadastrale ligging 2B536Z2.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60