Omgevingsvergunning oprichting autobergplaats met tuinberging Libellestraat 12 Heultje

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 september 2018
  • OMV_2018077780 en OMV/2018/0120

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een autobergplaats met tuinberging in de strook voor bijgebouwen en tegen de rechterperceelgrens. Het betrokken perceel heeft als adres Libellestraat 12 Heultje en als kadastrale ligging 1D855F.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60