Omgevingsvergunning oprichting bijgebouw en scheidingsmuur Moleneinde 50 Oevel

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 augustus 2018
  • OMV_2018058006 en OMV/2018/0079

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een bijgebouw en een scheidingsmuur in de strook voor bijgebouwen tegen de linkerperceelgrens. De betrokken percelen hebben als adres Moleneinde 50 in Oevel en als kadastrale ligging 4A206M en 4A206P.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60