Omgevingsvergunning oprichting bijgebouw Zwarte Braak 66 Oosterwijk

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 augustus 2018
  • OMV_2018057898 en OMV/2018/0085

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een bijgebouw met daarin een tuinberging en een carport tegen de linkerperceelgrens. Het betrokken perceel heeft als adres Zwarte Braak 66 in Oosterwijk en als kadastrale ligging 2B42H.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60