Omgevingsvergunning oprichting elektriciteitscabine Snelwegstraat 15 Oevel

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 maart 2019
  • OMV_2018151634 en OMV/2018/0231

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Becar voor het oprichten van een elektriciteitscabine bij een bestaand bedrijf. Het betrokken perceel heeft als adres Snelwegstraat 15 in Oevel en als kadastrale ligging 4B203S3.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60