Omgevingsvergunning oprichting garage en tuinberging en sloop oude bijgebouw Gravin de Merodestraat 47 Heultje

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 september 2018
  • OMV_2018062857 en OMV/2018/0125

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een bijgebouw met garage en tuinberging tegen de linker-, de achter- en de rechterperceelgrens en de sloop van het bestaande bijgebouw op de linkerperceelgrens. Het betrokken perceel heeft als adres Gravin de Merodestraat 47 Heultje en als kadastrale ligging 1D940S13.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60