Omgevingsvergunning oprichting garage Groenstraat 49 Voortkapel

 

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 juni 2019
  • OMV_2019008064 en OMV/2019/0008

Het college van burgemeester en schepenen heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Ellen Rens voor het oprichten van een garage met plat dak tegen de rechterperceelgrens. Het betrokken perceel heeft als adres Groenstraat 49 in Voortkapel en als kadastrale ligging 1A807G.

Je kan de beslissing nalezen in het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60