Omgevingsvergunning oprichting houten tuinhuis in achtertuin Eggestraat 11 Heultje

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 augustus 2018
  • OMV_2018068244 en OMV/2018/0100

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een houten tuinhuis in de achtertuin. Het betrokken perceel heeft als adres Eggestraat 11 in Heultje en als kadastrale ligging 1D1122N3.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60