Omgevingsvergunning oprichting houten tuinhuis Schietboomstraat 62 Zoerle-Parwijs

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 augustus 2018
  • OMV_2018035798 en OMV/2018/0043

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een houten tuinhuis bij een bestaande eengezinswoning. Het betrokken perceel heeft als adres Schietboomstraat 62 in Zoerle-Parwijs en als kadastrale ligging 3A352S.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60