Omgevingsvergunning oprichting kmo-gebouw met vier units Moestoemaatheide 12 Tongerlo

  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 december 2018
  • OMV_2018102885 en OMV/2018/0175

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een KMO-gebouw met vier bedrijfsunits na het slopen van een bestaand handelspand en een bestaande woning met garage. Het  betrokken perceel heeft als adres Moestoemaatheide 12 in Tongerlo en als kadastrale ligging 2F175-2H.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60