Omgevingsvergunning oprichting poolhouse Dalialaan 14 Oevel

  • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
  • Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 oktober 2018
  • OMV_2018090742 en OMV/2018/0146

Het college van burgemeester en schepenen heeft een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een poolhouse met plat dak tegen de rechterperceelgrens. Het betrokken perceel heeft als adres Dalialaan 14 Oevel en als kadastrale ligging 4A342M.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Je kan binnen bepaalde termijnen ook in beroep gaan tegen deze beslissing.

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60